Psycholog Pruszków - Centrum terapeutyczne Jesteś

ZAREZERWUJ

Klauzula informacyjna 

dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych

 

1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Centrum terapeutyczne JESTEŚ Anna Bastecka-Trzeciak, z siedzibą w Brwinowie (05-840) przy Dereniowej 2a, NIP 5222887472.

2. [Inspektor] Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych – z uwagi na brak obowiązku prawnego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.

3. [Cel] Administrator na podstawie wyrażonej zgody przetwarza Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w celach marketingowych Administratora, w tym w szczególności w celu promowania usług Administratora (Centrum terapeutyczne JESTEŚ), w tym zwłaszcza do wysyłania ofert, newslettera, materiałów informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących towarów lub usług, a także na potrzeby wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowach przez Administratora (Centrum terapeutyczne JESTEŚ) i innych wydarzeń zorganizowanych przez Administratora (Centrum terapeutyczne JESTEŚ) w związku przedmiotem jego działalnością, a także wydarzeń, których Administrator (Centrum terapeutyczne JESTEŚ) jest uczestnikiem/partnerem.

4. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

5. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

6. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania do Ciebie naszych materiałów, tak byś otrzymywał/-a wyłącznie te informacje, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

8. Podanie danych jest dobrowolne.

9. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin Centrum terapeutycznego JESTEŚ

ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

Anna: +48 691 339 478

jesteswcentrum@gmail.com

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO